• Vrsta materijala: Airlade
  • 50 g/m2
  • Broj listova: 60
  • Dimenzije lista cm (V x D): 32 x 38
  • Dozvoljen kontakt sa hranom
  • Masa po komadu : 0,365 kg
Industrijski papir

Ostali papiri i dispenzeri